Economie

Bruto Binnenlands Product (BBP)

Bruto Binnenlands Product (BBP)

Het Bruto Binnenlands Product wordt vaak afgekort met BBP. Wanneer in de media over BBP wordt gesproken, wordt eigenlijk altijd het Bruto Binnenlands Product tegen marktprijzen bedoeld. Dit is de totale marktwaarde van goederen en diensten die binnen de grenzen van een land worden geproduceerd in een bepaalde periode, meestal een jaar. In Nederland houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze cijfers nauwkeurig bij. Stijgingen of dalingen in het BBP worden als een belangrijke graadmeter gezien voor de ontwikkeling van de welvaart van ons land.

Definitie

BBP (Bruto Binnenlands Product)

De productie van een bekend binnenlands product.

Het Bruto Binnenlands Product is de optelsom van alle bruto toegevoegde waarde (tegen marktprijzen) van bedrijven en overheid die in een bepaald jaar binnen de grenzen van een land worden voortgebracht.

Ontstaan berekening

Het Bruto Binnenlands Product is in de jaren dertig van de 20e eeuw ontstaan. In deze periode verkeerde de wereldeconomie in een Grote Depressie (The Great Depression). In deze periode was Hendrik Colijn minister-president van Nederland en werd er in de volksmond gesproken over de crisisjaren.

In 1932 gaf het Amerikaanse Congres de opdracht aan Robert P. Lamont, die diende als minister van Handel onder president van de Verenigde Staten Herbert Hoover, om berekeningen op te leveren over de ontwikkeling van het nationaal inkomen over de periode 1929-1931. Doel hiervan was om tot een betrouwbaar model te komen die de regering in de toekomst in staat zou stellen om tijdig en effectief beleid te kunnen voeren bij economische tegenspoed.

Lamont schakelde het National Bureau of Economic Research (NBER) in om onderzoek te doen. Op dat moment was de econoom Wesley Mitchell, bekend van zijn onderzoek naar conjunctuurbewegingen, onderzoeksdirecteur van het NBER. Hij startte het ´National income accounting’ project op en maakte econoom Simon Kuznets projectleider die op dat moment parttime professor Statistiek aan de universiteit van Pennsylvania was.

Kuznets ging aan de slag en ontwikkelde een model dat hij het NIPA noemde: National Income and Production Accounts. Dit meetinstrument werd omarmd en staat nu bekend onder de naam Gross Domestic Product (GDP), oftewel Bruto Binnenlands Product. In 1971 ontving Kusnetz de Nobelprijs voor zijn empirische studie naar economische groei waarvan de ontwikkeling en verbetering van het NIPA-model een belangrijk onderdeel vormde.

Uitleg BBP

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.