Economie

Beroepsbevolking

Beroepsbevolking

De beroepsbevolking wordt ook wel arbeidsaanbod of aanbod van arbeid(krachten) genoemd. Hiertoe worden alle personen gerekend die:

  • tussen de 15 en 75 jaar zijn
  • twaalf of meer uren per week werken
  • werk hebben aanvaard waardoor ze twaalf of meer uren per week gaan werken
  • bij het UWV Werkbedrijf hebben aangegeven twaalf of meer uren per week te willen werken en actief op zoek zijn naar werk voor 12 of meer uren per week
Beroepsbevolking: aanbod van arbeid

Beroepsbevolking: aanbod van arbeid

Wie behoren niet tot de beroepsbevolking?

Iedereen die jonger dan 15 of ouder is dan 75 jaar wordt niet meegeteld. Dus iemand die 14 jaar is en meer dan 12 uren per week vakken vult bij een supermarkt of een advocaat van 68 jaar die fulltime werkt, behoren niet tot de beroepsbevolking.

Huismannen en huisvrouwen die 12 of meer uren per week huishoudelijk werk verrichten worden ook niet meegeteld, omdat er geen sprake is van betaalde arbeid.

Potentiële beroepsbevolking

Iedereen die tussen de 15 en 75 jaar is behoort tot de potentiële beroepsbevolking. Dit zijn alle mensen die gelet op hun leeftijd in aanmerking komen (de potentie hebben) om te gaan werken.

Beroepsgeschikte bevolking (arbeidsgeschikten)

Niet iedereen tussen de 15 en 75 jaar is in staat om te werken. Deze mensen zijn geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Zij zijn vanwege lichamelijke of psychologische problemen niet in staat om te kunnen werken. De beroepsgeschikte bevolking is de potentiële beroepsbevolking (alle mensen tussen de 15 en 75 jaar) minus alle arbeidsongeschikten.  Anders gezegd is de beroepsgeschikte bevolking iedereen tussen de 15 en 75 jaar die in staat is om te werken.

De beroepsgeschikte bevolking worden ook wel de arbeidsgeschikten genoemd.

Niet-beroepsbevolking

Iedereen die tussen de 15 en 75 jaar is en minder dan twaalf uren per week werkt en ook niet twaalf of meer uren per week wil werken, behoort tot de niet-beroepsbevolking. De beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking vormen samen de beroepsgeschikte bevolking.

Werkloze beroepsbevolking (werklozen)

Vaak wordt gedacht dat mensen die wel willen werken en geen werk kunnen vinden, niet tot de beroepsbevolking behoren. Dat is niet waar. Als een werkloze ingeschreven staat bij het UWV Werkbedrijf en actief op zoek is naar een baan voor twaalf of meer uren per week, behoort die wel degelijk tot de beroepsbevolking. Deze categorie wordt de werkloze beroepsbevolking genoemd.

Ook iemand die minder dan 12 uren per week betaalde arbeid verricht en op zoek is naar een baan voor twaalf uren of meer, behoort tot de werkloze beroepsbevolking. Zij worden ook wel de werklozen genoemd.

Meer informatie over het inschrijven bij het UWV Werkbedrijf vind je op hun website www.werk.nl

Werkzame beroepsbevolking (werkenden)

Iedereen die 12 of meer uren per week betaald werk verricht en tussen de 15 en 75 jaar is, behoort tot de werkzame beroepsbevolking. De totale beroepsbevolking is dus de optelsom van de werkzame beroepsbevolking (zij die werk hebben) en de werkloze beroepsbevolking (zij die op zoek zijn).

De werkzame en de werkloze beroepsbevolking vormen samen de beroepsbevolking. Zij worden ook wel de werkenden genoemd.

Afhankelijke beroepsbevolking

De definitie van afhankelijke beroepsbevolking is de totale beroepsbevolking minus de zelfstandigen. Zelfstandigen zijn mensen met een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep. De afhankelijke beroepsbevolking zijn in dit geval alle mensen die in loondienst zijn voor 12 of meer uren per week plus alle mensen die op zoek zijn naar werk voor meer dan 12 uren per week.

Beroepsbevolking 2014

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert ieder kwartaal beroepsbevolkingscijfers. In het eerste kwartaal van 2014 bestond de totale beroepsbevolking van Nederland uit 7.845.000 mensen. 704.000 mensen hiervan stonden geregistreerd als werkloos. Bekijk uitgebreide cijfers per provincie op Statline, de databank van het CBS.

Beroepsbevolking

Uitleg en opbouw van de beroepsbevolking.

Gerelateerde begrippen

Het arbeidsaanbod en de arbeidsvraag komen elkaar tegen op de arbeidsmarkt. De bruto participatiegraad (ook wel deelnemingspercentage) geeft weer hoeveel procent van de beroepsgeschikte bevolking tot de beroepsbevolking behoort en is de graadmeter voor arbeidsparticipatie. Het percentage dat weergeeft hoeveel procent van de beroepsgeschikte bevolking er werkzaam is wordt de netto participatiegraad genoemd. Het percentage van de mensen dat wel wil werken en geen werk kan vinden wordt uitgedrukt in het werkloosheidspercentage.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *