Beleggen

Dividend

Dividend

Dividend is de uitbetaling van een gedeelte van de winst van een onderneming aan haar aandeelhouders. Wanneer een naamloze vennootschap of besloten vennootschap winst maakt, besluit de aandeelhoudersvergadering of en hoeveel van de winst wordt uitgekeerd. Het is ook mogelijk dat er helemaal geen dividend wordt uitgekeerd, maar dat alle winst wordt gebruikt om te investeren in het bedrijf.

In dit artikel wordt uitgelegd welke soorten dividend er zijn, hoe dividend wordt uitgekeerd en wat de invloed is van de uitkering van dividend op de koers van een beursgenoteerde onderneming.

Dividend = winstuitkering

Dividend: winstuitkering aan aandeelhouders

Definitie

Dividend is de uitkering van een deel van de winst van een onderneming aan aandeelhouders, dat omgerekend per aandeel wordt uitgekeerd in de vorm van geld (cash) of aandelen (stock).

Uitleg

Veel particuliere of institutionele beleggers beleggen in aandelen, omdat ze verwachten dat de waarde van de aandelen stijgt. Een belegger maakt dan winst door zijn aandelen op een later tijdstip tegen een hogere prijs te verkopen. Er zijn ook beleggers die aandelen kopen, omdat ze verwachten dat een onderneming dividend uitkeert. Een voorbeeld daarvan is de beursgenoteerde onderneming Shell. De waarde van een aandeel Shell is redelijk stabiel. Dat wil zeggen dat de kans dat de koers door de jaren heen veel daalt of stijgt kleiner is dan bij andere meer risicovolle aandelen zoals Air France KLM of KPN.

Het gemiddelde dividend van Shell ligt de afgelopen jaren rond de 5%. Dit is hoger dan de rente die iemand ontvangt als hij zijn geld op een spaarrekening zet. Dat is vaak een reden om te beleggen in een defensief aandeel (minder risicovol aandeel) als Shell. Natuurlijk loop je als aandeelhouder nog steeds het risico dat de waarde van het aandeel daalt of dat de aandeelhoudersvergadering besluit om minder dividend uit te keren. Wanneer iemand besluit om zijn geld te beleggen in plaats van op een spaarrekening te zetten, kiest hij om dat risico te nemen in ruil voor een hoger rendement.

Het woord dividend is afkomstig van het Franse ‘Dividende’ wat afgeleid is van het Latijnse woord ‘Dividendum’. Het werkwoord ‘divere’ betekent verdelen of scheiden.

Wat is interimdividend?

Ondernemingen die dividend uitkeren, doen dat meestal één keer per jaar. Er zijn ook organisaties die tussentijds winst uitkeren. Shell keert bijvoorbeeld per kwartaal uit. Zo´n tussentijdse winstuitkering heet interimdividend. Dit interimdividend is een gedeelte van het definitief vast te stellen dividend over een boekjaar. Bij interimdividend is dus sprake van een vooruitbetaling op de uiteindelijke winstuitkering.

Wat is ex dividend?

De dag nadat het dividend is vastgesteld is de ex dividend datum. Op deze datum wordt voor de opening van de beurs (voorbeurs) de winstuitkering verwerkt in de hoogte van de beurskoers. De openingskoers is dan altijd lager dan de slotkoers van de dag ervoor, omdat het uitkeren van winst ervoor zorgt dat het aanwezige vermogen in het bedrijf daalt.

Ex dividend

Op de ex dividenddatum wordt voorbeurs de koers gecorrigeerd met de hoogte van de dividenduitkering

In de afbeelding hierboven zie je de beurskoers van Shell. Op 14 augustus 2013 was de ex dividend datum. Dit betekent dat een aandeelhouder recht heeft op winstuitkering over de voorgaande periode als hij op 13 augustus aandelen in zijn bezit had. Iemand die op 14 augustus aandelen Shell koopt, heeft dus geen recht meer op winstuitkering over de voorgaande periode. Op beleggerswebsites zoals www.iex.nl en www.belegger.nl kun je per aandeel bekijken of en wanneer er dividend wordt uitgekeerd. Ook kun je op de website van de beursgenoteerde onderneming zelf zien of en wanneer er sprake is van winstuitkering. Voor Shell staat die informatie hier.

Interimdividend data

Interimdividend planning Shell

In de afbeelding hierboven staat informatie over de winstuitkering van Shell voor het vierde kwartaal van 2013. Op 30 januari is de aankondigingsdatum (announcement date). Op deze datum wordt de hoogte van de winstuitkering vastgesteld. Op 12 februari wordt de winstuitkering in de beurskoers verwerkt (ex dividend). Op 14 februari is de record date. Dit is de dag waarop wordt bepaald wie er allemaal recht hebben op de winstuitkering. De rechthebbenden zijn alle aandeelhouders die op 11 februari, dus de dag voor ex divivend, in het bezit waren van aandelen Shell. De payment date is de dag dat de winstuitkering wordt uitbetaald aan alle rechthebbenden.

Wat is cash dividend?

Cash dividend is een winstuitkering in geld. Per aandeel wordt een bedrag uitbetaald aan de aandeelhouder. In de tabel hiernaast staan de winstuitkeringen die Shell heeft gedaan in de periode 2008-2012. Wanneer een aandeelhouder in 2012 in het bezit was van 2.500 aandelen Shell, ontvangt hij over het gehele jaar € 1,35 per aandeel. De dividenduitkering is dan € 3375,- wat gelijk staat aan 5,2% rendement op het totale aandelenkapitaal.

Cash dividend

Cash dividend Shell 2008-2012

Wat is stockdividend?

Het is ook mogelijk dat een aandeelhouder de winstuitkering niet in geld, maar in aandelen uit laat keren. Een winstuitkering in aandelen heet stockdividend. Dit kan een onderneming doen wanneer ze aandelen in reserve heeft. Als een aandeelhouder 2.500 aandelen had in Shell had hij in 2012 recht op 5,2 % winstuitkering. Een winstuitkering in aandelen zou betekenen dat de aandeelhouder recht heeft 5,2% van 2.500 aandelen is 130 nieuwe aandelen.

Wat is keuzedividend?

Als een onderneming de aandeelhouder laat kiezen of hij de winstuitkering in geld (cash) of in aandelen (stock) uit wil laten keren, is sprake van keuzedividend. Stel voor dat de aandeelhouder belegt bij de broker Binck Bank. Op het moment dat een onderneming van plan is om winst uit te keren, ontvang je een email waarin het voornemen om dividend uit te keren wordt aangekondigd. In de mail wordt je gevraagd of je kiest voor een uitkering in geld of in aandelen. Vervolgens log je in bij je broker en geef je je keuze aan.

Keuzedividend

Keuze tussen winstuitkering in geld (cash) of in aandelen (stock)

Dividendbelasting

Over dividenduitkeringen moet je belasting betalen. Ook als je de winstuitkering in aandelen uit laat betalen, ben je belastingplichtig. Dividendbelasting betaal je niet zelf, maar dat doet de vennootschap die het dividend uitkeert voor je. Zij houden 15% belasting in en dragen die binnen een maand verplicht af aan de belastingdienst. Als je de winstuitkering krijgt uitbetaald, is de dividendbelasting er dus al af. Op de jaarlijkse belastingaangifte geef je aan hoeveel dividend je uitgekeerd hebt gekregen. De afgedragen dividendbelasting mag je op je inkomstenbelasting in minder brengen.

Als je winstuitkeringen uit een ander land ontvangt, houdt de buitenlandse onderneming meestal ook dividendbelasting in. In sommige gevallen kun je teruggaaf of vrijstelling van deze belasting krijgen. Dit hangt er vanaf welke afspraken Nederland hierover heeft gemaakt met het land dat de belasting heft. Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Eén reactie op “Dividend

  1. W. Kunst schreef:

    LS, met dank uw informatie inz. dividend gelezen. Toch nog een vraag : in welke vergadering wordt het dividend vastgesteld : a) aandeelhoudersvergadering, b) jaarvergadering, c) buitengewone vergadering ? Gr, W

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *