Ondernemen & Financiën

Vlottende activa

Vlottende activa

Vlottende activa, afgekort met VLA, zijn middelen die een korte tijd in een bedrijf aanwezig zijn, zoals goederenvoorraad, grondstoffen of kasgeld. Dit worden ook wel vlottend kapitaal, vlottende kapitaalgoederen of bedrijfskapitaal genoemd. Wanneer middelen een langere tijd in een bedrijf aanwezig zijn, wordt van vaste activa gesproken.

In dit artikel worden de verschillende in omloop zijnde definities besproken en voorbeelden gegeven.

Definitie

Middelen die één productieproces meegaan of snel om kunnen worden gezet in geld.

Voorbeelden

Voorbeeld vlottende activa: voorraden

Voorbeeld: voorraden

Voorraad goederen

Goederenvoorraden zijn vlottende activa. Dit zijn grondstoffen, basismaterialen, haffabricaten en goederen die klaar zijn om verkocht te kunnen worden. Deze voorraden staan onder het kopje ‘voorraad goederen’ op de boekhoudkundige balans. Aangezien een goederenvoorraad maar één productieproces meegaat en snel om kan worden gezet in geld, is sprake van vlottende activa. De Media Markt koopt bijvoorbeeld televisies, wasmachines en telefoons in. Alle producten die nog in de winkels of in het distributiecentrum liggen, behoren tot de goederenvoorraad en dus tot de vlottende activa.

Vorderingen

Bij de Media Markt reken je direct af bij de kassa. Er zijn ook bedrijven die een factuur versturen naar hun klanten. Vaak heeft de klant zijn bestelling al ontvangen, maar er nog niet voor betaald. Openstaande facturen worden debiteuren genoemd. Dit houdt in dat een bedrijf een vordering open heeft staan bij een afnemer. Vorderingen vallen ook onder vlottende activa, omdat de verwachting is dat de openstaande factuur binnen afzienbare tijd wordt betaald.

Voorbeeld vlottende activa: debiteuren

Voorbeeld: debiteuren

Een vordering is overigens meer dan alleen een ‘debiteur’. Wanneer een bedrijf zelf iets heeft gekocht en er niet tevreden over is, sturen ze het product retour en willen zij hun geld terug. Hier is geen sprake van een debiteur, maar wel van een vordering. Ook dit voorbeeld valt onder de definitie van vlottende activa, omdat de verwachting is dat terugstorting op korte termijn geschiedt.

Onderhanden werk

De term ‘onderhanden werk’ betekent dat een bedrijf de opdracht heeft gekregen om werk te verrichten, maar nog geen factuur heeft verstuurd. Als het bedrijf op basis van de opdracht verwacht op korte termijn geld te ontvangen, is ook hier sprake van vlottende activa.

Liquide middelen

Voorbeeld vlottende activa: kasgeld (liquide middelen)

Voorbeeld: kasgeld (liquide middelen)

Liquide middelen is het chartale en girale geld dat in een bedrijf aanwezig is. Chartaal geld betekent contant geld. Dit is het geld dat een bedrijf in kas heeft. Giraal geld staat op een bankrekening. Aangezien een bedrijf dit geld direct of snel in kan zetten voor transacties, vallen de liquide middelen onder vlottende activa.

Effecten

Een bedrijf dat over veel liquide middelen beschikt, kan besluiten om dit geld tijdelijk te beleggen. In de meeste gevallen koopt een bedrijf aandelen of obligaties. Dit worden effecten genoemd. Als het bedrijf de middelen weer nodig heeft, worden de waardepapieren verkocht. Ook effecten zijn vlottende activa, omdat ze binnen korte termijn weer om kunnen worden gezet in geld.

Vlottende activa op de balans

Vlottende activa worden vermeld op de balans van een onderneming. Van de goederenvoorraad worden de aankoopkosten genoteerd. Wanneer sprake is van onderhanden werk of vorderingen worden de productiekosten vermeld. Bij aandelen en obligaties staat het bedrag waarvoor het effect is gekocht op de balans.

Andere definities

Naast bovengenoemde, worden er ook andere definities gebruikt. Dit zijn:

– Middelen die korter dan een jaar in een bedrijf aanwezig zijn.
– Bezittingen die binnen een jaar zijn omgezet in geld.
– Vermogen dat korter dan een jaar staat vastgelegd.

Hoewel de definities praktisch op hetzelfde neerkomen, valt de termijn van één jaar te betwijfelen. Wanneer het langer dan een jaar duurt om de voorraad goederen te verkopen, mag dan niet meer worden gesproken van vlottende activa? Of als er langer dan een jaar geld in de kas zit, valt het kasgeld dan niet meer onder de definitie van vlottende activa? Het antwoord is natuurlijk dat het dan nog steeds tot het vlottend kapitaal behoort. De voorkeur gaat daarom uit naar: ‘vlottende activa zijn middelen die één productieproces meegaan of snel om kunnen worden gezet in geld’.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *