Ondernemen & Financiën

Quick ratio

Quick ratio

De meeste mensen hebben wel eens van quick ratio gehoord. Maar wat betekent het? En wat is er ‘quick‘ aan de quick ratio? In dit artikel wordt dat uitgelegd. Ook wordt uitgelegd hoe het moet worden berekend en worden verschillende voorbeelden gegeven aan de hand van een liquiditeitsbalans.

N.B.: De quick ratio is één de manieren om de liquiditeit te berekenen. Lees het artikel over ‘liquiditeit‘ voor een algemene inleiding en een overzicht van alle mogelijke liquiditeitsratio’s.

Definitie

De quick ratio is een kengetal dat de verhouding tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen (=vlottende passiva) weergeeft, waarbij de voorraad goederen buiten beschouwing wordt gelaten. Doel van de berekening is om vast te stellen of een organisatie in staat is om alle lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Uitleg

De quick ratio wordt ook wel acid test ratio of snelle activa ratio genoemd. Het doel van de berekening is om te kijken of er voldoende geld op de bankrekening staat en of er op korte termijn genoeg geld wordt verdiend om alle rekeningen aan crediteuren, de belastingdienst en andere schuldeisers te kunnen betalen. Met korte termijn wordt een looptijd van één jaar bedoeld.

Organisaties willen graag weten hoe ze er financieel voorstaan om niet per ongeluk in de financiële problemen te komen. Als een onderneming zijn rekeningen niet meer kan betalen willen leveranciers uiteindelijk geen goederen meer leveren en komt de productie stil te liggen. Achterstallige betalingen zorgen voor betalingsherinneringen, incassokosten en in het ergste geval kan een deurwaarder beslag leggen op de bezittingen.

Vandaar dat gezonde organisaties altijd in de gaten houden of er voldoende liquide middelen aanwezig zijn. Veel organisaties kiezen voor de quick ratio als meetinstrument. Bij de quick ratio worden de bezittingen op de korte termijn tegen schulden op de korte termijn afgezet waarbij de voorraad goederen in de berekening buiten beschouwing wordt gelaten.

Formule

De formule is:

    \[\frac{vlottende\ activa-voorraad\ goederen+ liquide\ middelen}{kort\ vreemd\ vermogen}=quick\ ratio\]

De quick ratio lijkt erg op de current ratio. Er is één verschil. Bij de quick ratio wordt de voorraad goederen niet in de berekening meegenomen. Bij het berekenen van liquiditeit draait het om middelen die snel worden omgezet in ‘geld’. Er zijn ondernemingen die een voorraad goederen hebben die heel snel wordt verkocht. Denk bijv. aan een supermarkt of de IKEA. De goederen die ‘s ochtends worden aangeleverd, worden vaak dezelfde dag nog verkocht. Voor dit soort ondernemingen is de current ratio een prima liquiditeitsberekening.

Voor andere ondernemingen is het niet verstandig om de voorraad goederen mee te rekenen als ‘snel in geld om te zetten’. Denk bijv. aan een meubelmaker die een voorraad hout heeft liggen waarvan het nog maanden duurt voordat hij er zeer speciale kast van heeft gemaakt. Daarna duurt het ook weer een paar maanden voordat de kast is verkocht. Voor hem is het niet reëel om te verwachten dat zijn voorraad hout op korte termijn in geld is omgezet. Hij zal er daarom voor kiezen de quick ratio als maatstaf voor zijn liquiditeitspostitie te nemen.

Hieronder staat een voorbeeld van een berekening aan de hand van een boekhoudkundige balans.

Quick ratio berekenen en norm (voorbeeld 1)

Voorbeeld 1: quick ratio

In dit voorbeeld is de quick ratio van de organisatie aan de lage kant. Vooral de openstaande crediteuren van € 465.000 hebben een groot aandeel in het kort vreemd vermogen. Op basis van de vlottende en liquide activa kunnen de crediteuren en andere kortlopende schuldeisers niet volledig worden betaald op korte termijn. U kunt deze voorbeeldberekening downloaden: voorbeeld 1 quick ratio (excel)

Hieronder staat een tweede voorbeeld waarbij de uitkomst een positiever beeld laat zien.

Quick ratio berekenen en norm (voorbeeld 2)

Voorbeeld 2: quick ratio

In dit voorbeeld is in totaal € 145.000 aan kort vreemd vermogen (crediteuren, bancaire lening en rekening courant).  Aan de debetzijde van de balans is € 151.000 aan vlottende en liquide activa beschikbaar (voorraad goederen niet meegerekend). Dit is genoeg om alle openstaande kortlopende schulden te kunnen betalen.

U kunt deze voorbeeldberekening downloaden: voorbeeld 2 quick ratio (excel)

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.