Belasting

Voorbelasting

Voorbelasting

Als ondernemers goederen of diensten kopen voor zakelijk gebruik, dan mogen zij de in rekening gebrachte omzetbelasting (btw) in veel gevallen terugvorderen tijdens de btw-aangifte. Dit wordt aftrekken als voorbelasting genoemd.

Voorbelasting is alleen van toepassing op ondernemers. Stel dat een consument een laptop koopt van €499,- excl. btw. Dan rekent hij € 603,79 incl. 21% btw af. Het btw-bedrag is in dit voorbeeld €104,79. De consument kan deze btw niet aftrekken als voorbelasting. Stel dat een ondernemer dezelfde laptop koopt (en voor zakelijke doeleinden gebruikt). Dan betaalt hij net als de consument ook € 603,79 incl. btw. De ondernemer kan de btw van €104,79 onder voorwaarden wel aftrekken als voorbelasting.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe btw aftrekken als voorbelasting werkt, welke voorwaarden en uitzonderingen er zijn en hoe een ondernemer btw kan terugvragen.

Definitie

Voorbelasting is de btw die ondernemers aan andere ondernemers in rekening brengen voor de levering van goederen of diensten. De in rekening gebrachte btw kan door de ondernemer die de aankoop heeft gedaan worden afgetrokken als voorbelasting tijdens de btw-aangifte.

Welke btw is als voorbelasting aftrekbaar?

Als een ondernemer kosten maakt, inkopen doet of investeert, dan brengen leveranciers in de meeste gevallen btw in rekening. Onder bepaalde voorwaarden kan btw worden afgetrokken van de btw die de ondernemer verschuldigd is over zijn omzet.

Btw is aftrekbaar voor:

 • Kosten
  Voorbeelden zijn de maandelijkse huur van een kantoorpand, werkplaats of fabrieksruimte. Hieronder vallen ook de inrichting van de ruimte, zoals meubilair en stoffering. Andere aftrekbare kosten zijn onderhoudskosten, energiekosten, verzekeringen, kantoorbenodigdheden, accountantskosten en de kosten voor de inschrijving bij de KvK.
 • Inkopen
  Onder inkopen worden grondstoffen en halffabricaten verstaan die worden gebruikt om te verwerken tot eindproduct. Ook producten die zijn bedoeld om onbewerkt door te verkopen (handelsvoorraad) vallen onder inkoop.
 • Investeringen
  De aanschaf van bedrijfsmiddelen die een ondernemer nodig heeft om producten te kunnen maken of diensten te kunnen verlenen. Denk aan investeringen in machines, transportmiddelen, gereedschap, technologie, vergunningen en kantoorautomatisering.

Voorwaarden

Ondernemers kunnen niet alle gemaakte kosten aftrekken als voorbelasting. Hieronder staat een overzicht van voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

 • Zakelijke kosten
  De gemaakte kosten moeten zakelijk van aard zijn. Gebruikt de ondernemer een product of dienst voor privédoeleinden, dan is de btw niet aftrekbaar.
 • Levering
  Het aangekochte product of dienst moet ook daadwerkelijk zijn geleverd.
 • Factuur
  Om btw af te kunnen trekken moet de ondernemer een factuur hebben ontvangen die voldoet aan de factuureisen van de Belastingdienst.
 • Btw-vrijstelling
  De goederen en diensten die de ondernemer aanschaft moeten worden gebruikt om omzet te creëren die belast is met 21% btw (hoogtarief), 6% btw (laagtarief) of 0% btw (nultarief). Worden de goederen en diensten aangeschaft met als doel om goederen en diensten aan te bieden die vrijgesteld zijn van btw? Dan is de btw niet als voorbelasting aftrekbaar. Voorbeeld: geeft u bijv. bijles op commerciële basis. Dan hoeft u geen btw in rekening te brengen aan uw klanten. Onderwijs is namelijk vrijgesteld van btw. Dat betekent ook dat u over de kosten die u maakt (huurkosten, kantoorartikelen, computer etc.) wel btw betaalt, maar die niet af mag trekken als voorbelasting. Vrijstelling van btw geldt o.a. voor gezondheidszorg, sociaal-culturele instellingen, kantines, sportclubs en uitvaartondernemers. Voor dit soort beroepen en organisaties geldt dat voorbelasting in de meeste gevallen niet van toepassing is. Voor een compleet overzicht van vrijgestelde beroepen en branches verwijzen we naar deze pagina van de Belastingdienst.
Voorwaarden btw aftrekken als voorbelasting

Wanneer mag u btw aftrekken als voorbelasting?

Welke btw is niet aftrekbaar?

Zoals hierboven staat beschreven moet  aan een aantal voorwaarden worden voldaan om btw als voorbelasting af te kunnen trekken. Daarnaast zijn er nog uitzonderingen waarbij de btw niet of deels aftrekbaar is.

 • Eten en drinken in horeca
  De btw over eten en drinken in horeca is niet aftrekbaar. Dit geldt bijv. voor de kosten van een lunch in een eetcafé met een zakenrelatie, maar ook voor een etentje met het personeel in een restaurant. Voor eten en drinken voor personeel buiten de horeca (bijv. in een kantine) gelden aparte regels (zie volgende paragraaf).
 • Personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken
  Kesrtpaketten, jubileumcadueaus, fitnesspassen of weekendjes weg voor het personeel. Dit zijn voorbeelden van voorzieningen en giften voor het personeel. Hiervoor geldt in de regel dat de btw aftrekbaar is tot een drempelbedrag van €227,- excl. btw per persoon per jaar. Ditzelfde geldt ook voor relatiegeschenken voor zakenrelaties. Voor een compleet overzicht verwijzen wij naar deze pagina van de Belastingdienst.
 • Eten en drinken voor personeel
  Ondernemers die hun personeel gratis of tegen lage kosten eten en drinken geven mogen btw beperkt aftrekken. Dit geldt voor kantines, maar ook snoepautomaten of het laten bezorgen van eten op de werkplek. Voor een compleet overzicht verwijzen wij naar deze pagina van de Belastingdienst.

Hoe werkt btw terugvragen?

Een ondernemer moet iedere drie maanden digitaal btw-aangifte doen. Grote ondernemingen doen dat zelfs maandelijks. Btw-aangifte heet officieel ‘Aangifte Omzetbelasting’ en kan worden gedaan op Mijn Belastingdienst.

Over verkochte goederen en diensten heeft een onderneming btw in rekening gebracht aan de klant. Deze btw moet worden afgedragen aan de Belastingdienst en wordt ingevuld onder het kopje af te dragen omzetbelasting. Over ingekochte goederen en diensten is btw betaald aan leveranciers. Onder het kopje te verrekenen omzetbelasting kan het btw-bedrag worden ingevuld dat wordt afgetrokken als voorbelasting. Op de laatste pagina van de btw-aangifte wordt de te betalen en terug te vorderen btw van elkaar afgetrokken. Het verschil wordt afgedragen aan of teruggestort door de Belastingdienst.

Startende ondernemers hebben vaak meer kosten dan omzet. Dan is het terug te vragen bedrag hoger dan het af te dragen bedrag. Dit komt ook vaak voor bij exporteurs die over hun inkoop 6% of 21% btw moeten betalen en hun producten exporteren tegen 0% btw-tarief. Als het terug te vorderen bedrag hoger is dan de af te dragen omzetbelasting, wordt het verschil door de Belastingdienst teruggestort op de rekening van de onderneming.

Zowel belaste als vrijgestelde btw?

Sommige ondernemingen leveren goederen of diensten die zijn vrijgesteld van btw. Als diezelfde onderneming ook producten levert waarover wel btw wordt geheven, dan is alleen over dat deel voorbelasting aftrekbaar.

Voorbeeld
Een galeriehouder heeft een expositieruimte. De galeriehouder gebruikt de expositieruimte om kunst te verkopen. Per verkocht kunstwerk betaalt een kunstenaar een percentage van de verkoopprijs aan de galeriehouder. Deze omzet is belast met 21% btw.

Daarnaast wordt de expositieruimte gebruikt om betaalde lezingen te houden over kunst. Deze vorm van omzet is vrijgesteld van btw. Zo’n 60% van de omzet komt voort uit exposities en 40% van de omzet wordt verkregen uit lezingen. Aftrek van voorbelasting wordt in dit geval naar rato van de omzet verdeeld. Dit betekent dat hij de btw over alle goederen en diensten die hij inkoopt voor 60% af mag trekken als voorbelasting.

Waarom btw voor ondernemers?

Waarom moeten ondernemers onderling btw aan elkaar betalen als de btw later toch weer als voorbelasting kan worden afgetrokken? De reden is dat de Belastingdienst de keuze of btw wel of niet aftrekbaar is bij zichzelf wil houden. Anders zou de beslissing of er btw in rekening moet worden gebracht bij de leverancier liggen.

Dit is voor een leverancier trouwens wel zo gemakkelijk. Anders zou hij aan iedere klant moeten vragen of de verkoop wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden. Ook moeten hij alle uitzonderingen kennen om te kunnen bepalen of er wel of geen btw in rekening moet worden gebracht.

Ondernemer voor de omzetbelasting?

Alleen ondernemingen mogen voorbelasting aftrekken. Maar wanneer is iemand ondernemer? Voor startende ondernemers, zzp-ers en freelancers is het vaak onduidelijk of zij btw-plichtig zijn en of zij verplicht zijn om btw te berekenen aan hun klanten. Dit geldt ook voor mensen die in vaste dienst zijn en een beperkt aantal uren per jaar nevenwerkzaamheden verrichten.

Volgens de definitie van de Belastingdienst is iemand ondernemer wanneer hij zelfstandig werkzaamheden verricht en daarover inkomsten ontvangt. Iemand die aan deze definitie voldoet moet zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De Belastingdienst stelt vervolgens vast of iemand ondernemer is voor de btw en verplicht is btw-aangifte te doen.

Het maakt voor de omzetbelasting niet uit of er sprake is van een onderneming met winstdoelstelling of niet. Een onderneming kan ingeschreven staan als eenmanszaak of als naamloze vennootschap, maar ook als vereniging of stichting. Btw-aangifte is voor alle door de Belastingdienst aangewezen rechtspersonen verplicht. Iedere rechtspersoon krijgt een uniek btw-identificatienummer.

Ook al is iemand ondernemer voor de omzetbelasting, dan hoeft hij misschien geen of maar heel weinig btw af te dragen. Dit geldt zowel voor ondernemers waar een btw-vrijstelling op van toepassing is, maar ook voor ondernemers met een lage omzet. Kleine ondernemers kunnen in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling (KOR).

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

3 reacties op “Voorbelasting

 1. frans kollenburg schreef:

  vraagje, indien ik een auto inkoop volgens de 50-50 deal, mag ik dan het gehele btw bedrag als voorbelasting rekenen, of alleen over dat gedeelte dat ik in het jaar van aanschaf heb afgelost,

 2. Etienne Boender schreef:

  Ik koop telefoons in vanuit China en verkoop die door via mijn website naar klanten in Nederland.
  Bij binnenkomst van de telefoons in Nederland betaal ik invoerrechten inclusief BTW.

  Mijn vraag is: wat geldt allemaal als voorbelasting voor de import?
  – de netto inkoopprijs van de telefoons en/of
  – de invoerrechten incl. BTW.

  Alvast bedankt voor uw antwoord.
  Met vriendelijke groet,
  Etienne Boender
  UleShop

  1. Scholto Bos schreef:

   Beste Etienne, waarschijnlijk moest je 21% btw betalen bij de douane. Alleen dat bedrag is aftrekbaar als voorbelasting onder het kopje ’te verrekenen omzetbelasting’ tijdens de btw-aangifte. Voorbelasting gaat dus alleen over btw. Inkoopprijs en invoerrechten hebben hier niets mee te maken.
   Zo duidelijk? Prachtige telefoons importeer je trouwens.
   MvG, Scholto Bos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *