Professionele overeenkomst downloaden

Kies één van onze 250 voorbeeldcontracten en stel binnen een paar minuten je eigen overeenkomst op. Onze modellen zijn 100% actueel en door ervaren juristen opgesteld.
OVEREENKOMST OPSTELLEN

3 Simpele Stappen

Na betaling krijg je een download link. Maak een gratis account aan, zodat je altijd toegang hebt tot je bestellingen. Je mag je aankoop onbeperkt gebruiken.
KIES EEN THEMA

CATEGORIEËN

Er staan meer afspraken op een bierviltje dan op papier. Natuurlijk is het gemakkelijker om een mondelinge overeenkomst te sluiten. Met een ferme handdruk en iemands blauwe ogen heb je geen papieren rompslomp. Een andere uiterste is om voor iedere afspraak een dure jurist in te huren. Ook dat is niet verstandig. Veel overeenkomsten zijn standaard. Download hier één van onze modellen tegen een voordelig tarief.

Lenen (18)

Schenken (7)

Huren (23)

Kopen (27)

Wonen (13)

Werken (47)

Leasen (8)

Verpanden (15)

BETEKENIS EN UITLEG

WAT IS EEN OVEREENKOMST?

Het synoniem voor overeenkomst is contract. Andere veelgebruikte termen zijn convenant of akte. De economische definitie van een contract is dat het een afspraak is tussen twee (of meer) partijen waarbij kenmerkend is dat men zich vooraf bindt aan de te leveren prestaties. Vaak wordt in een overeenkomst een straf opgenomen die moet worden betaald bij het niet-naleven van de overeengekomen afspraken.

Meestal wordt een contract tussen twee partijen gesloten. Dit kan tussen een particulier (natuurlijk persoon) en een organisatie (rechtspersoon), maar ook tussen organisaties of particulieren onderling. Als er drie partijen betrokken zijn, wordt gesproken van een tripartiete overeenkomst. Het meest bekende voorbeeld is de CAO tussen de regering, vakbonden en werkgevers.

Een overeenkomst kan mondeling of op schrift worden gesteld. Het nadeel van een mondeling contract is dat het niet eenvoudig is om bewijs te leveren bij een rechter als er een conflict ontstaat. Voor de duidelijkheid. Een papieren overeenkomst is niet de enige vorm van bewijs van een afspraak. Die kan ook worden afgeleid uit de levering van producten of uit bankbetalingen.

De Nederlandse wet besteedt apart aandacht aan de definitie van een overeenkomst in art. 6:213 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Het belangrijkste in dit wetsartikel zijn de woorden verbintenis en meerzijdige rechtshandeling.

Verbintenissen zijn er in alle soorten en maten. Denk bijvoorbeeld aan een lening. Ik leen jou geld en jij betaalt mij rente en aflossing. Een arbeidscontract is een ander voorbeeld. Jij verricht werk voor mij en ik betaal jou loon. Dit is ook waar de meerzijdige rechtshandeling tevoorschijn komt. Twee partijen maken een afspraak die rechtsgevolgen heeft. Als één van de partijen de afspraak niet nakomt, kan die bij een rechter worden afgedwongen. Hoe groter de bedragen en belangen, hoe uitgebreider de overeenkomst.

POPULAIR

MEEST GEKOZEN