Toont alle 8 resultaten

Inleenovereenkomst

38,50

Deze inleenovereenkomst is tussen een uitlener en inlener van personeel. Je kunt voor een lange periode verschillende medewerkers uitlenen. Maak afspraken over de duur, werkzaamheden, vervanging en aansprakelijkheid bij ziekte of als een medewerker ongeschikt blijkt.

In combinatie met dit contract heb je een inleenbevestiging nodig. Die is bij de prijs inbegrepen. Daarin vul je de specifieke gegevens van een medewerker, zoals naam, plaats en tarief in. Gebruik deze word-documenten (overeenkomst incl. bevestiging) voor uitzendwerk, detachering etc.

Inleenbevestiging

9,50

Als basis voor een inleenbevestiging ligt altijd een inleenovereenkomst ten grondslag. Voor iedere medewerker die wordt uitgeleend vul je dit modelformulier in, zodat gedetailleerde gegevens over de opdracht aan de inleen gekoppeld zijn.

Download dit voorbeeld (Word) en gebruik het voor een onbeperkt aantal detacheringen en/of uitzendkrachten. Vul de naam, projectduur, beschrijving van de werkzaamheden en het uurtarief in. Zowel de inlener als uitlener ondertekenen deze bevestiging.

Leerovereenkomst

27,50

Met een leerovereenkomst (ook wel leerarbeidsovereenkomst) neemt een organisatie een leerling die een praktijkgerichte mbo-opleiding volgt in tijdelijke dienst. Hij of zij verricht werkzaamheden en doet tegelijkertijd werkervaring op.

Het idee van deze overeenkomst is dat je een iemand begeleidt en tegelijkertijd mee laat werken in het bedrijf. Het is in eerste plaats als praktijkschool bedoeld. Als de leerling goed bevalt, kun je hem of haar na afronding van de opleiding een dienstverband aanbieden. Dit model is een combinatie tussen een leer- en arbeidsovereenkomst. Download dit voorbeeld in Word.

Gebruikersovereenkomst Laptop

17,50

Als aanvullende arbeidsvoorwaarde geven bedrijven een laptop in bruikleen aan hun personeel. Afspraken leg je vast met deze Gebruikersovereenkomst Laptop. Maak afspraken over zorgvuldig gebruik, downloaden van applicaties en teruggave als het dienstverband afloopt.

Vul zelf de gegevens van de werknemer, het merk, type en serienummer in. Deze overeenkomst is zowel geschikt voor een laptop, tablet als pc. Er is een een aparte overeenkomst voor het gebruik van een mobiele telefoon beschikbaar.

Gebruikersovereenkomst Mobiele Telefoon

14,50

De meeste werkgevers stellen een mobiele telefoon ter beschikking aan hun werknemers. Met de Gebruikersovereenkomst Mobiele Telefoon blijft de smartphone in eigendom van het bedrijf. Je maakt afspraken over zorgvuldig gebruik en teruggave bij beëindiging van het dienstverband.

Dit contract is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Aansprakelijkheid, maar ook gebruik en verzekeringen maken deel uit van dit model. Je vult zelf het merk, type en serienummer in. Let op: voor een laptop of tablet heb je een Gebruikersovereenkomst Laptop nodig.

Concurrentiebeding

14,50

Dit concurrentiebeding gebruik je als aanvulling op een bestaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let op: sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) mag je hierover geen afspraken meer opnemen in een tijdelijk arbeidscontract.

Dit model bevat twee bepalingen: een concurrentie- en een relatiebeding. Bij de eerste spreek je af dat een werknemer gedurende een bepaalde termijn na beëindiging van de dienstbetrekking niet bij een concurrent aan de slag gaat. Bij de tweede mag de werknemer zijn diensten niet aan een klant / zakelijke relatie aanbieden. Beiden zijn bedoeld om de werkgever te beschermen.

Provisieregeling

14,50

Deze provisieregeling is een aanvulling op een arbeidsovereenkomst. Je voegt het als bijlage toe. Dit kan aan een nieuw of bestaand contract. Juristen noemen het provisie, maar in het dagelijks taalgebruik wordt meestal over prestatiebeloning of -vergoeding gesproken.

Dit is een korte bijlage, maar alles wat juridisch nodig is staat erin. Je spreekt de hoogte, maar ook de voorwaarden en looptijd van de vergoeding af. Afspraken over een voorschot, aanvulling op vakantiegeld en verrekening bij eventuele arbeidsongeschiktheid worden ook vermeld.

Thuiswerkregeling

14,50

Maatregelen over thuis- en telewerken neem je op in een arbeidsovereenkomst. Wij hebben de wet op het arbeidsrecht geanalyseerd en de thuis- en telewerkregelingen bestudeerd. Op basis daarvan zijn twee korte teksten over de thuiswerkregeling geschreven.

Juristen schrijven vaak lange teksten die helemaal niet nodig zijn. Als je deze twee bepalingen opneemt, heb je de basis op orde. Je maakt afspraken over de inrichting van de werkplek, goed gebruik door een werknemer en inspectie van de werkplek.