Toont alle 8 resultaten

Inleenovereenkomst

38,50

Deze inleenovereenkomst is tussen een uitlener en inlener van personeel. Je kunt voor een lange periode verschillende medewerkers uitlenen. Maak afspraken over de duur, werkzaamheden, vervanging en aansprakelijkheid bij ziekte of als een medewerker ongeschikt blijkt.

In combinatie met dit contract heb je een inleenbevestiging nodig. Die is bij de prijs inbegrepen. Daarin vul je de specifieke gegevens van een medewerker, zoals naam, plaats en tarief in. Gebruik deze word-documenten (overeenkomst incl. bevestiging) voor uitzendwerk, detachering etc.

Inleenbevestiging

9,50

Als basis voor een inleenbevestiging ligt altijd een inleenovereenkomst ten grondslag. Voor iedere medewerker die wordt uitgeleend vul je dit modelformulier in, zodat gedetailleerde gegevens over de opdracht aan de inleen gekoppeld zijn.

Download dit voorbeeld (Word) en gebruik het voor een onbeperkt aantal detacheringen en/of uitzendkrachten. Vul de naam, projectduur, beschrijving van de werkzaamheden en het uurtarief in. Zowel de inlener als uitlener ondertekenen deze bevestiging.

Leerovereenkomst

27,50

Met een leerovereenkomst (ook wel leerarbeidsovereenkomst) neemt een organisatie een leerling die een praktijkgerichte mbo-opleiding volgt in tijdelijke dienst. Hij of zij verricht werkzaamheden en doet tegelijkertijd werkervaring op.

Het idee van deze overeenkomst is dat je een iemand begeleidt en tegelijkertijd mee laat werken in het bedrijf. Het is in eerste plaats als praktijkschool bedoeld. Als de leerling goed bevalt, kun je hem of haar na afronding van de opleiding een dienstverband aanbieden. Dit model is een combinatie tussen een leer- en arbeidsovereenkomst. Download dit voorbeeld in Word.

Arbeidsovereenkomst Directeur Stichting

27,50

Dat een stichting een non profit instelling is zegt niets over de vraag of ze geen personeel kan hebben. Voor de directeur van een stichting is een aparte arbeidsovereenkomst. Hierin geeft het bestuur ook aan welke bevoegdheden de directeur heeft. Voor andere arbeidsovereenkomsten met personeel kun je de normale modellen van onze site gebruiken.

Arbeidsovereenkomst Directeur Vereniging

27,50

Grote verenigingen hebben vaak werknemers in dienst, waaronder een directeur die belast is met de dagelijkse gang van zaken. Daarvoor hebben wij een aparte Arbeidsovereenkomst Directeur Vereniging voor een betaald dienstverband opgesteld.

Dit arbeidscontract is tussen de directeur en het bestuur van een vereniging. De ALV moet vooraf toestemming geven. Naast het salaris, de duur van het dienstverband en werktijden worden er ook afspraken gemaakt over de verdeling van taken en bevoegdheden.

Arbeidsovereenkomst Statutair Directeur

27,50

De Arbeidsovereenkomst Statutair Directeur bevat extra bepalingen over geheimhouding en vergoedingen. De met deze overeenkomst aangestelde directeur is tevens statutair bestuurder van de bv. In aanvulling op dit contract kan ook een Directiereglement worden opgesteld met besluiten die zijn voorbehouden aan toestemming van de aandeelhouders.

Op onze website hebben wij een aparte Arbeidsovereenkomst DGA opgenomen die geschikt is als de aan te stellen statutair directeur ook aandeelhouder / eigenaar is van de bv.

Arbeidsovereenkomst DGA

27,50

De Arbeidsovereenkomst DGA is vergelijkbaar met die waarbij de directeur niet dezelfde persoon is als de directeur-grootaandeelhouder, maar dit model is specifiek voor een statutair directeur die tevens aandeelhouder in de bv is. Je bent wettelijk verplicht (Artikel 2: 247 BW) een contract te sluiten.

In dit model zijn geen nodeloze verplichtingen opgenomen die de directeur aangaat tegenover de aandeelhouder. Het betreft hier immers een arbeidscontract met jezelf. Extra beloningen kun je op ieder moment aan jezelf toekennen en zijn dan ook niet in het model opgenomen.

Notulen Bestuursbesluit Aanstellen Directeur Stichting

14,50

Een stichting heeft geen winstoogmerk. Dat zegt niets over het feit dat een stichting geen personeel zou kunnen hebben. Veel stichtingen hebben een directeur. Die directeur kan vervolgens binnen zekere grenzen de stichting runnen in de dagelijkse praktijk. Voor de afbakening van de taken en bevoegdheden van de directeur is een ander document beschikbaar. Het bestuur moet de directeur formeel benoemen, zij doet dat het beste met een apart bestuursbesluit. Bij een stichting is het bestuur altijd verantwoordelijk en dus ook mogelijk aansprakelijk. De directeur kan wel de dagelijkse leiding hebben, maar dat doet juridisch niet af aan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.