Toont alle 8 resultaten

Gebruikersovereenkomst Laptop

17,50

Als aanvullende arbeidsvoorwaarde geven bedrijven een laptop in bruikleen aan hun personeel. Afspraken leg je vast met deze Gebruikersovereenkomst Laptop. Maak afspraken over zorgvuldig gebruik, downloaden van applicaties en teruggave als het dienstverband afloopt.

Vul zelf de gegevens van de werknemer, het merk, type en serienummer in. Deze overeenkomst is zowel geschikt voor een laptop, tablet als pc. Er is een een aparte overeenkomst voor het gebruik van een mobiele telefoon beschikbaar.

Gebruikersovereenkomst Mobiele Telefoon

14,50

De meeste werkgevers stellen een mobiele telefoon ter beschikking aan hun werknemers. Met de Gebruikersovereenkomst Mobiele Telefoon blijft de smartphone in eigendom van het bedrijf. Je maakt afspraken over zorgvuldig gebruik en teruggave bij beëindiging van het dienstverband.

Dit contract is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Aansprakelijkheid, maar ook gebruik en verzekeringen maken deel uit van dit model. Je vult zelf het merk, type en serienummer in. Let op: voor een laptop of tablet heb je een Gebruikersovereenkomst Laptop nodig.

Overeenkomst toekenning van koopoptie aandelen aan werknemer

27,50

De aandelenoptie is een recht om tegen een vooraf vastgestelde prijs aandelen te kunnen kopen. De optie moet gekocht worden, anders zal de fiscus deze niet accepteren. Doel van het verstrekken van een aandelenoptie aan een werknemer is deze te belonen voor eventuele groei van de onderneming. Ook zal een aandelenoptie de verbondenheid van de werknemer met de onderneming versterken. Indien het beter gaat dan verwacht met de onderneming zullen de opties meer waard worden. Gaat het slechter dan heeft de optie geen waarde.

Reglement Auto van de Zaak

18,50

Werkgevers stellen regelmatig een smartphone, laptop en een auto van de zaak ter beschikking aan hun personeel. Als meerdere werknemers een bedrijfsauto hebben, is het verstandig om algemene regels op te stellen. Denk aan afspraken over privégebruik en verkeersboetes.

Met dit model heb je een degelijke set aan afspraken die je zelf aan kunt passen aan het beleid van je bedrijf. Dit is een eenzijdig Reglement Auto van de Zaak, dus geen overeenkomst. Met elke afzonderlijke werknemer stel je een aparte gebruikersovereenkomst auto van de zaak waarin je naar dit reglement verwijst.

Gebruikersovereenkomst Auto van de Zaak

27,50

Uitgewerkte Gebruikersovereenkomst Auto van de Zaak met invulformulier waar je de gegevens van een personeelslid en de bedrijfsauto invult. Je maakt afspraken over de rechten en plichten van de werknemer, maar ook over de verzekeringen die het bedrijf regelt.

Als werkgever neem je de allrisk en ongevallen- / inzittendenverzekering voor je rekening. Je kunt dit natuurlijk ook aanpassen aan het eigen bedrijfsbeleid. Bij overhandiging van de autosleutels wordt dit contract door beide partijen ondertekend.

Concurrentiebeding

14,50

Dit concurrentiebeding gebruik je als aanvulling op een bestaande arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let op: sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) mag je hierover geen afspraken meer opnemen in een tijdelijk arbeidscontract.

Dit model bevat twee bepalingen: een concurrentie- en een relatiebeding. Bij de eerste spreek je af dat een werknemer gedurende een bepaalde termijn na beëindiging van de dienstbetrekking niet bij een concurrent aan de slag gaat. Bij de tweede mag de werknemer zijn diensten niet aan een klant / zakelijke relatie aanbieden. Beiden zijn bedoeld om de werkgever te beschermen.

Provisieregeling

14,50

Deze provisieregeling is een aanvulling op een arbeidsovereenkomst. Je voegt het als bijlage toe. Dit kan aan een nieuw of bestaand contract. Juristen noemen het provisie, maar in het dagelijks taalgebruik wordt meestal over prestatiebeloning of -vergoeding gesproken.

Dit is een korte bijlage, maar alles wat juridisch nodig is staat erin. Je spreekt de hoogte, maar ook de voorwaarden en looptijd van de vergoeding af. Afspraken over een voorschot, aanvulling op vakantiegeld en verrekening bij eventuele arbeidsongeschiktheid worden ook vermeld.

Thuiswerkregeling

14,50

Maatregelen over thuis- en telewerken neem je op in een arbeidsovereenkomst. Wij hebben de wet op het arbeidsrecht geanalyseerd en de thuis- en telewerkregelingen bestudeerd. Op basis daarvan zijn twee korte teksten over de thuiswerkregeling geschreven.

Juristen schrijven vaak lange teksten die helemaal niet nodig zijn. Als je deze twee bepalingen opneemt, heb je de basis op orde. Je maakt afspraken over de inrichting van de werkplek, goed gebruik door een werknemer en inspectie van de werkplek.