Belasting

Box 1

Box 1 Inkomstenbelasting

In Nederland is inkomstenbelasting onderverdeeld in drie categorieën. Deze drie categorieën worden boxen genoemd. In Box 1 vallen alle inkomstenbelastingen die worden geheven op inkomsten uit werk en woning. De belastbare som die moet worden betaald in Box 1 wordt berekend door alle inkomstenbronnen bij elkaar op te tellen en alle aftrekposten daar vervolgens weer vanaf te trekken.

Voorbeelden van belastbaar inkomen uit werk zijn loon uit dienstverband, winst van een onderneming, inkomen uit sociale uitkeringen, inkomen uit pensioen en inkomen uit alimentatie. De belangrijkste inkomstenbron uit de woning is het eigenwoningforfait.

Uitgaven die van het belastbare inkomen in Box 1 kunnen worden afgetrokken zijn rente over de eigen woningschuld, werknemersaftrek ondernemersaftrek, betaalde alimentatie en persoonsgebonden aftrek.

In Box 2 vallen inkomsten uit aanmerkelijk belang en in Box 3 vallen de inkomsten die zijn verkregen uit sparen en beleggen.

Over Scholto Bos

Scholto is financieel-juridisch adviseur en eigenaar van Finler.nl. Eerder werkte hij bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.