Belasting

Box 2

Box 2 Inkomstenbelasting

Het Nederlandse stelsel van inkomstenbelasting bestaat uit drie boxen, ook wel het boxenstelsel genoemd. In Box 2 vallen alle belastingen die moeten worden betaald uit inkomsten die zijn verkregen uit aanmerkelijk belang. Dit betekent dat een belastingplichtige inkomstenbelasting moet betalen wanneer hij meer dan 5% van het aandelenkapitaal bezit in een Naamloze Vennootschap, Besloten Vennootschap of een Coöperatie.

Inkomsten uit bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak of een Vennootschap onder firma, worden in Box 1 (inkomsten uit werk en inkomen) belast.

In Box 2 wordt alleen het inkomen uit het aanmerkelijk belang belast. Er zijn twee vormen van inkomen uit aanmerkelijk belang. De belangrijkste vorm van inkomsten zijn de reguliere winstuitkeringen van ondernemingen, oftewel het dividend. De tweede vorm van inkomen uit aanmerkelijk belang zijn vervreemdingswinsten. Dit is de winst die een aandeelhouder maakt uit de verkoop, ruil en schenking van aandelen.

Als aftrekposten in Box 2 kunnen alle kosten worden opgevoerd die een relatie hebben met het verkrijgen, behouden en overdragen van aanmerkelijk belang.

In Box 1 vallen inkomsten uit werk en woning en in Box 3 vallen de inkomsten die zijn verkregen uit sparen en beleggen.

author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Gerelateerde artikelen

One thought on “Box 2

  1. marc koolen schreef:

    Stel dat mijn vrouw een 4% belang heeft in een vennootschap, ikzelf 4% en onze gezamenlijke vennootschap 4%, wordt dat dan door de fiscus bij elkaar geteld en als aanmerkelijk belang gezien, of zijn het dan voor mijn vrouw en mijzelf gewoon box 3 beleggingen ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *