Economie

Afkortingen

Afkortingen

Op deze pagina staat een lijst met veelgebruikte afkortingen en symbolen uit de algemene economie, bedrijfseconomie, marketing en beleggen. Wanneer je economische afkortingen mist, kun je onderaan de pagina reageren. Wij voegen de afkorting zo snel mogelijk toe.

AArbeid
AaArbeidsaanbod
AACAccountant-Administratie consulent
AACAdvies- en Arbitragecommissie
AACAdviescommissie Afbetaling en Colportage
AAFAlgemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
AAKAangepast achtergesteld krediet
AAOTAanvullende alleenstaande-oudertoeslag
AATAanvullende arbeidstoeslag
AAVAlgemene administratieve voorschriften
AAWAlgemene Arbeidsongeschiktheidswet
ABAanmerkelijk belang
ABAdministratiefrechtelijke beslissingen
abbbAlgemene beginselen van behoorlijk bestuur
ABPAlgemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABPWAlgemeen Burgelijke Pensioenwet
ABVBBAlgemene beginselen van behoorlijk bestuur
ABWAlgemene bijstandswet
ACBAlgemeen controlebeleid
ACOPAlgemene Centrale van Overheidspersoneel
ACP/ACSAfrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Oceaan landen
ACTVoorheffing Vennootschapsbelasting
ACWWAdviescommissie Warenwet
ADAggregate Demand curve
ADSamengestelde vraag
ADAccountantsdienst
ADBAfrican Development Bank
ADBAsian Development Bank
ADVArbeidsduurverkorting
AEBAmsterdamse effectenbeurs
AERAlgemene Energieraad
AEXAmsterdam Exchange Index
AFBZAlgemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten
AFCAverage Fixed Cost
AfDBAfrican Development Bank
AFMAutoriteit Financiële Markten
AFTAAziatische vrije handelszone
AGIAangepast bruto inkomen
AIArbeidsinspectie
AIBORAmsterdam InterBank Offered Rate
AIDAlgemene Inspectiedienst
AIQArbeidsinkomensquote
AKWAlgemene kinderbijslagwet
ALPArm’s length principle
AMTAlternatieve minimumbelasting
AmvBAlgemene Maatregel van Bestuur
AMXAmsterdam Midkap Index
ANWAlgemene nabestaandenwet
AOArbeidsovereenkomst
AOAdminstratieve organisatie
AO/ICAdministratieve organisatie en Interne Controle
AONAlles of niets
AOWAlgemene ouderdomswet
APAssociated person
APAAdvance Pricing Agreement
API’sAlternatieve effecten
APRKActieplan risicokapitaal
ARAlgemene Rekenkamer
ArboArbowet
ASAggregate Supply curve
ASSamengesteld aanbod
AS/ADAggregate Supply/Aggregate Demand model
ASASAmsterdam Security Account System
AsDBAsian Development Bank
AseanAssociation of South East Asian Nations
ATB’sAdministratieve handelsbelemmeringen
ATCAverage Total Cost
Atm-optieOptie tegen marktwaarde
ATRAdvance tax ruling
ATVArbeidstijdverkorting
AvArbeidsvraag
AVCAverage Variable Cost
AVAAandeelhoudersvergadering
AVBAansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
AVPAansprakelijkheidsverzekering Particulieren
AWActuele waarde
AWBZAlgemene wet bijzondere ziektekosten
AWWAlgemene Weduwen- en Wezenwet
BBelastingen
bMarginale belastingquote
B2BBusiness to business
B2CBusiness to consumer
BBIBruto Binnenlands Inkomen
BBPBruto Binnenlands Product
BeneluxBenelux
BEABreak-even-afzet
BEOBreak-even-omzet
BEPBreak-even-point
BEVAKBeleggingsvennootschap met vast kapitaal
BEVEKBeleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal
BEWBeleggingsrecht Eigen Woning
BFTBureau Financieel Toezicht
BIStrategische bedrijfsinformatievoorziening
BIBBank voor Internationale Betalingen
BICBankidentificatiecode
BIMBAMBelastinginformatiemodel – Belastingautonomenmodel
BNPBruto Nationaal Product
BNPmpBruto nationaal product tegen marktprijzen
BOBBeschermde oorsprongsbenaming
BOIBindende oorsprongsinlichting
BOPBalance of payments
BTIBindende tariefinlichting
BTWBelasting Toegevoegde Waarde
BUBABundesbank
BVBesloten Vennootschap
cMarginale consumptiequote
CParticuliere consumptie
CaConsumentenautoriteit
CADCash against documents
CAOCollectieve arbeidsovereenkomst
CAOChief Accounting Officer
CBPCollege Bescherming Persoonsgegevens
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
CECCentraal Economische Commissie
CEOChief Executive Officer
CEPCentraal Economisch Plan
CFCentrum voor Fondsenadministratie
CF-stukkenCentrum voor fondsenadministratie-stukken
CFOChief Financial Officer
CIOChief Information Officer
CKConstante kosten
CLOChief Legal Officer
CMOChief Marketing Officer
CNVChristelijk Nationaal Vakverbond
CoAutonome consumptie
COOChief Operating Officer
CPCeteris Paribus
CPBCentraal Planbureau
CPIConsumentenprijsindex
CPOChief Procurement Officer
CSOChief Scientific Officer
CTOChief Technical Officer
CTSVCollege van Toezicht Sociale Verzekeringen
CVCommanditaire vennootschap
CVACertificaten van aandelen
CVCCard Verification Code
CvdMCommisariaat voor de Media
CvTCollege van Toezicht
CwComptabiliteitswet
CWConstante waarde
CWContante waarde
CWICentrum voor Werk en Inkomen
cYGeïnduceerde consumptie
DAADesignated approving authority
DAD-curveDynamic Aggregate Demand curve
DAD-SAS modelDynamic Aggregate Demand-Surprise Aggregate Supply model
DAXDeutsche Aktien Index
DGSDepositogarantiestelsel
DIDOWet Financiering Decentrale Overheid
DJIADow-Jones index
DMUDecision making unit
DNBDe Nederlandsche Bank
DTC’sSchatkistpapier
DVDeprival value
EExport
EAKEuropese Akte
EBBEnquête beroepsbevolking
EBITDAInkomen vóór rente, belastingen, afschrijvingen, en amortisatie
ECEuropese Commissie
ECBEuropese Centrale Bank
ECDEconomische Controle Dienst
ECPElectronic Commerce Platform
ecuEuropean Currency Unit
EEGEuropese Economische Gemeenschap
EEREuropese Economische Ruimte
EFTAEuropean Free Trade Association
EGEuropese Gemeenschap
EGEigen Grond
EGKSEuropese Gemeenschap voor Kolen en Staal
EIBEuropese Investeringsbank
EKEerste Kamer
ELMAREuropean Electricity Market model
EMIEuropees Monetair Instituut
EMSEuropees Monetair Stelsel
EMS-IIEuropees Monetair Stelsel II
EMUEconomische en Monetaire Unie
EOEEuropese Optiebeurs
EPEuropees Parlement
EREuropese Raad
ERMWisselkoerssysteem
ESBEconomische Statistische Berichten
ESIEuroland-Spanningsindicator
EUEconomische Unie
EUEuropese Unie
EURIBOREuropean interbank Offered Rate
Euro-NMEuro-Nieuwe Markt
EVEffectieve vraag
EVAEuropese Vrijhandelsassociatie
FAOFood and Agricultural Organization
FASFree alongside ship
FCFixed Cost
FC&SFree of capture and seizure
FedFederal Reserve System
FEFFront-end financing
FENEDEXFederatie voor Nederlandse Export
FFEFinancial front end
FIFOFirst in first out
FILOWet Financiering Lagere Overheid
FIODFiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst
FIOD-ECDFiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst – Economische ControleDienst
FK ´85FREIA KOMPAS 1985
FKSECFREIA KOMPAS Sector
FMOFinancierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
FNVFederatie Nederlandse Vakbeweging
FOBFree on board
FPEFree from particular average
FREIA-KOMPAS 1985FREIA KOMPAS 1985
FREIA-KOMPAS SectorFREIA KOMPAS Sector
FTAFree trade area
FTAFinanciële Termijnmarkt Amsterdam
FteArbeidsjaar
GAAPAlgemeen aanvaarde grondslagen voor waardering en presentatie
GAASAlgemeen aanvaarde grondslagen voor de controle
GAKGemeenschappelijk Administratiekantoor
GATTAlgemene overeenkomst inzake tarieven en handel
GCKGemiddelde constante kosten
GDIGross Domestic Income
GDPmpGross domestic product at market prices
GFCGross Fixed Cost
GKGemiddelde kosten
GKKTGemiddelde totale kosten op korte termijn
GKLGemiddelde totale kosten op lange termijn
GNPGross National Product
GNPmpGross National Product at market prices
GOGemiddelde opbrengst
GOSGemenebest van Onafhankelijke Staten
GPGemiddeld product
GPLGeneral Public Licence
GPlGemiddeld product van arbeid
GTCGross Total Cost
GTCltGross Total Cost long term
GTCstGross Total Cost short term
GTKGemiddelde totale kosten
GTOGemiddelde totale opbrengst
GUOGezamenlijk Uitvoeringsorgaan
GVCGross Variable Cost
GVKGemiddelde variabele kosten
GWLGeregistreerde werkloosheid
HDIHuman Development Index
HICPGeharmoniseerde prijsindex
IInvesteringen
iRenteperunage
I/AInactieven/Actieven-ratio
IBRDOnderdeel van de Wereldbank
ICTInformatie- en communicatietechnologie
ID-banenInstroom- en doorstroombanen
IDAInternational Development Association
IEAInternationaal Energie Agentschap
IFCInternationale Financiële Corporatie
IGZInspectie Gezondheidszorg
ILOInternationale Werknemersorganisatie
IMFInternationaal Monetair Fonds
IoAutonome investeringen
IOAZWet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IOOVInspectie Openbare Orde en Veiligheid
IPOInitial public offering
IS-curveInvestment Savings-curve
IS/LM-modelInvestment Savings / Liquidity preference Money supply equilibrium-model
ISOInternationale organisatie voor standaardisatie
IStInspectie voor de Sanctietoepassing
IVWInspectie Verkeer & Waterstaat
IWIInspectie Werk en Inkomen
JADEJoint Analysis of Dynamics and Equilibrium
JITJust-in-time
JWGJeugdwerkgarantiewet
KKapitaal
kHoeveelheid kapitaal
KadwKadasterwet
KBAKosten-batenanalyse
KEWKapitaalverzekering Eigen Woning
KIQKapitaalinkomensquote
k.k.Kosten Koper
KORKleineondernemersregeling
KvKKamer van Koophandel
KVVKort vreemd vermogen
lHoeveelheid arbeid
LBOLeveraged buy-out
LiffeLondon International Financal Futures Exchange
LIFOLast in first out
LM-curveLiquidity preference Money supply equilibrium-curve
LRACLong Run Average Cost
Ltd.Limited
LTOLand- en Tuinbouw Organisatie
LVVLang vreemd vermogen
LWLoonwet
MImport
M1Geldhoeveelheid
M3Liquiditeitenmassa
MBOManagement buy-out
MCMarginal Cost
MCltMarginal Cost long term
MCstMarginal Cost short term
MDWMarktwerking Deregulering Wetgevingskwaliteit
MEVMacro Economische Verkenning
MFI’sMonetaire financiële instellingen
MGCMarginale geneigdheid tot consumeren
MGSMarginale geneigdheid tot sparen
MHPVakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel
MinbuzaMinisterie van Buitenlandse Zaken
MinfinMinisterie van Financiën
MinszwMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
MKMarginale kosten
MKBMidden en Kleinbedrijf
MMKMarginale maatschappelijke kosten
MNBMarginale Netto Baten
MOMarginale opbrengst
MOSIModel of Social Insurance
MPMarginaal product
MPCMarginal propensity to consume
MPlMarginaal product van arbeid
MPSMarginal propensity to save
MRMarginal Revenue
MSA-countriesMost severely affected-countries
MSCMarginale substitutievoet
MTVMarginale transformatievoet
MVAMulti Vezel Akkoord
NNatuur
nABWNieuwe Algemene BijstandsWet
NAFTANorth American Free Trade Association
NAIRUNon-Accelerating Inflation Rate of Unemployment
NASDAQNational Association of Securities Dealers Automated Quotations
NATGASNatural Gas model
NATONorth Atlantic Treaty Organisation
NAVONoord Atlantische Verdrags Organisatie
NCBNationale Centrale Bank
NCWNederlands Christelijk Werkgeversverbond
NCWNetto contante waarde
NEaNederlandse Emissieautoriteit
NGONiet-gouvernementele organisaties
NHGNationale Hypotheekgarantie
NIBUDNationaal instituut voor de budgetvoorlichting
NIC’sNewly Industrialized Countries
NIEONieuwe Internationale Economische Orde
NMaNederlandse Mededingingsautoriteit
NMPNationaal Milieubeleidsplan
NNINetto nationaal product
NPVNet Present Value
NTWNetto toegevoegde waarde
NVNaamloze Vennootschap
NVMNederlandse Vereniging van Makelaars
NYSENew York Stock Exchange
NZaNederlandse Zorg Autoriteit
OOverheid
OOndernemerschap
OECDOrganisation for Economic Co-operation and Development
OESOOrganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OGOnroerend goed
OoAutonome overheidsbestedingen
OPECOrganisatie van Olieproducerende Landen
OPTAOnafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
OTCOver the counter
OZBOnroerende Zaakbelasting
pPrijs
P’sMarketinginstrumenten
P/APersonen per Arbeidsjaar
PBOPubliekrechtelijke bedrijfsorganisatie
PBOPubliekrechtelijk Bedrijfsorgaan
PDOProtected Designation of Origin
PembaPremiedifferentiatie en Marktwerking bij arbeidsongechiktheidsverzekeringen
pgGrondrente
PICGPrijsindexcijfer van de gezinsconsumptie
PINPersoonlijk Identificatie Nummer
PKVPrijs-kwaliteitverhouding
PLCProduct Lifecycle
PRIVAKPrivate equity bevak
PSProvinciale Staten
qHoeveelheid
qaAangeboden hoeveelheid
qvGevraagde hoeveelheid
R&DOnderzoek en ontwikkeling
RARegisteraccountant
RCAPRisk Capital Action Plan
REARaad voor Economische Aangelegenheden
REAWet op de Reïntegratie Arbeidsgehandicapten
REVRentabiliteit van het eigen vermogen
RiEuropese Richtlijn
ROIReturn On Investment
RTVRentabiliteit van het totale vermogen
RvBRaad van Bestuur
sMarginale spaarquote
SParticuliere besparingen
SAFEShort-term Analysis and Forecasts for the Dutch Economy
SAFFIERShort and medium term Analysis and Forecasting, using Formal Implementation of Economic Reasoning
SAMENWet stimulering arbeidsdeelname minderheden
SAS-curveSurprise Aggregate Supply curve
SCPSociaal en Cultureel Planbureau
SDRBijzondere trekkingsrechten
SERSociaal Economische Raad
SEWSpaarrekening Eigen Woning
SfbSociaal Fonds Bouwnijverheid
SodMStaatstoezicht op de Mijnen
SoZaWeMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
SPAKSpecifieke afdrachtkorting
SRACShort Run Average Cost
SSOShared services organisatie
SUWIWet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen
SwSuccessiewet
taArbeidstijd
TANTransactie Autorisatie Nummer
TCTotal Cost
Tj-biljetTeruggaaf jongeren-biljet
T.K.Te Koop
TKTotale kosten
TKTweede Kamer
TLZToegerekend loon zelfstandigen
TOTotale opbrengst
TPTotaal product
TQMIntegrale kwaliteitszorg
TTPTrusted Third Party
tvVrije tijd
TWTotale Winst
TWToeslagenWet
UWerkloosheid
uNut
UAVUniforme administratieve voorwaarden
UcConjunctuurwerkloosheid
UNUnited Nations
UNCTADUnited Nations Conference on Trade and Development
UOVUnie van Onafhankelijke Vakorganisaties
USZOUitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid Overheids- en Onderwijzend personeel
UviUitvoeringsinstelling
UWVUitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VVoorraad
VATValue-Added Tax
VCVariable Coefficient
VCVariable Cost
VINEXVINEX-locaties
VKVariabele kosten
VNVerenigde Naties
VNOVerbond van Nederlandse Ondernemingen
VNO NCWVerbond van Nederlandse Ondernemingen / Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
VOFVennootschap Onder Firma
VONVrij Op Naam
VRHVermogensrendementsheffing
Vr.P.Vraagprijs
VUTVervroegd uittreden
VWAVoedsel en Warenautoriteit
WAGGSWet Arbeidsvoorwaarden Gepremieerde en Gesubsidieerde Sector
WAGWWet Arbeid Gehandicapte Werknemers
WAJONGWet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAMWet Aanpassingsmechanisme
WAOWet op de arbeidsongeschiktheid
WAZWet arbeidsongeschiktheid zelfstandigen
WbpWet bescherming persoonsgegevens
WEFWorld Economic Forum
WEMWet economische mededinging
WEORWet op de Europese Ondernemingsraden
WEPsWet verevening pensioenrechten bij scheiding
Wet LBWet op de Loonbelasting
Wet OBWet op de omzetbelasting
WFLWet financiering loopbaanonderbreking
WGPWaarde van het gemiddelde product
WIAWet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WIRWet investeringsrekening
WISERWage Information System for Economic Research
WIWWet inschakeling werkzoekenden
WKAWet Koppeling met Afwijkingsmogelijkheden
WLBWerkloze beroepsbevolking
WMCOWet melding collectief ontslag
WMKWet op de medische Keuringen
WMLWet minimumloon
WMOWet Maatschappelijke Ondersteuning
WMPWaarde van het marginale product
WORWet op de Ondernemingsraden
WOZWet Waardering Onroerende Zaken waarde
WRRWetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WTAWet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume
WTOWereld handelsorganisatie
WTVWet toezicht verzekeringsbedrijf
WULBZWet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte
WVGWet voorzieningen gehandicapten
WWWerkloosheidswet
WWBWet Werk en Bijstand
WWIWorld Watch Institute
WWIWet op Werkhervatting en Inkomen
YNationaal inkomen
yInkomensniveau
YTMYield to maturity
ZBOZelfstandig bestuursorgaan
ZFWZiekenfondswet
ZWZiektewet
author-avatar

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.

Gerelateerde artikelen

11 reacties op “Afkortingen

 1. Mark van Bommel schreef:

  Wat betekent Wg?

 2. logan schreef:

  wat betekent obv

 3. A schreef:

  Waar staat Pv voor in deze zin : “Gemiddelde omzet pv:”

  context is een website met info over franchise ondernemingen.

  MVG

 4. Scholto Bos schreef:

  Manufacturing date, oftewel de datum dat de supplementen zijn geproduceerd.

 5. martine beauprez schreef:

  Op een potje met voedingssupplementen staat geen vervaldatum, wel deze afkorting : Mfg date 08/14.
  Weet u wat deze afkorting betekent ?
  Groeten

 6. ayentha schreef:

  Wat betekent de afkorting beo

  1. Scholto Bos schreef:

   Bedankt voor je toevoeging. Ik heb zowel BEO (Break-even-omzet) als BEA (Break-even-afzet) toegevoegd. BEP (Break-even-point) stond al opgenomen in de lijst.

 7. Scholto Bos schreef:

  Hoi Petra, ik kwam zojuist Percent Area Coverage tegen.

 8. Scholto Bos schreef:

  Ik heb geen idee. In welke context wordt deze afkorting gebruikt?

 9. Petra Rutten schreef:

  Wat betekent het percentage PAC? Kan ook Engels zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *